Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm tháng 01 năm 2022
Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ việc làm tháng 01 năm 2022
20/01/2022 08:56
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quét mã QR
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quét mã QR
19/01/2022 16:13
Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giai đoạn
19/01/2022 16:08
Tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên Đán 2022
19/01/2022 16:02
Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 - Nguồn ngân sách Thành phố
11/01/2022 15:52
Thông báo Về việc thay đổi địa điểm làm việc của Điểm GVVL vệ tinh Nam Từ Liêm
Trung tâm Dịch vụ việc làm xin thông báo Về việc thay đổi địa điểm làm việc của Điểm GVVL vệ tinh Nam Từ Liêm
06/12/2021 14:05
DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP CUỘC SỐNG XANH VIỆT NAM TUYỂN
LIÊN HỆ: 0987.972.617 (THẾ ANH)
29/11/2021 09:14
Tin nổi bật
go top