CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỘC AN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIA LỘC AN

Địa chỉ:Số 10A1, TTCT, ngách 67/61, ngõ 67, Phùng Khoang, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại:( 024) 33788988

Website:

Công ty Gia Lộc An là một công ty chuyên nghiệp về quản lý vân hànhnhà chung cưvà cung cấp dịch vụ nhàở và khu đô thị.Đươc thành lập từ những sáng lập viên là các cán bộ chủ chốt thuộc các phòng nghiêp vụ của HTX quản lý nhàở Thụy Điển.

Tài khoản xác thực