Công ty cổ phần đo lường Việt Nam

Công ty cổ phần đo lường Việt Nam

Địa chỉ:Số 14 lk4 khu ĐTM Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nôi

Điện thoại:02466824433

Website:doluongvn.com

Công ty cổ phần đo lường Việt Nam được thành lập năm 2008. Chuyên hoạt động về lĩnh vực khcn, dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệp phương tiện đo, thiết bị, hàng hóa...

Tài khoản xác thực